Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder både färdiga föreläsningar och skräddarsydda utbildningar.

Exempelvis föreläser vi utifrån vår bok för föräldrar och andra som är intresserade av en fördjupad kunskap om tonårs­problematik. Exempel på föreläsnings­teman: Den svåra balans­gången som tonårs­förälder, Stress, Bråk och konflikter.

​För såväl tonårsföräldrar som föräldrar till yngre barn föreläser vi om ”Curling och gränssättning” samt ”Samspel och anknytning”.

För skola och förskola erbjuder vi grund­läggande utbildning i neuro­psykiatri, där vi utöver grunderna tar upp skolspecifika frågor som hur man talar med föräldrar om deras barns svårigheter och större frågor såsom om diagnoser alls behövs, och om det förekommer över-, under- och fel­diagnosticering.

För pedagoger håller vi även föreläsningar på temat relationsbyggande i skolan, som tar sin utgångspunkt i hur man använder sig av anknytningsteori i klassrumsarbetet för att skapa ett lugnare klimat och bättre förutsättningar för inlärning.

Mobbning, psykisk hälsa/ohälsa är exempel på teman som kan passa för såväl elever som lärare och andra yrkesgrupper.

Kontakta oss gärna för att diskutera möjliga föreläsningsarrangemang.