Utredningar

Vi utför skräddarsydda utredningar av barn och unga. Exempel på uppdragsgivare är skolor, behandlingshem och socialtjänst.

​​Vi gör även riskbedömningar med stöd av SAVRY.

​I alla utredningar som vi utför gäller att: 

  • Vi betraktar människan som en helhet, och våra bedömningar tar därför alltid hänsyn till såväl biologiska som psykologiska och sociala faktorer.
  • Vi är väl förtrogna med alla vanligt förekommande tester och bedöm­nings­instrument och vi vidare­utbildar oss kontinuerligt
  • Vi utgår ifrån en tydlig frågeställning som upprättas i samråd med berörda parter.
  • Vi kommunicerar utredningsresultaten både muntligt och i ett gediget skriftligt utlåtande som innehåller alltifrån detaljerade slutsatser till eventuella diagnoser och förslag på åtgärder/behand­ling.
  • Vi kommer gärna till er för tester, intervjuer och observationer. En utredning kan även ske i hemmet om det underlättar, eller till och med är en förutsättning, för att få barnet/ung­domen att medverka.

Tveka inte att höra av er vid behov av utredning av något slag!