Handledning och konsultation

Vi erbjuder handledning och konsultation, individuell eller i grupp, till personer som i sitt arbete/uppdrag möter unga människor. Exempel på personalgrupper som vi har bred erfarenhet av att handleda är:

Elevhälsopersonal, såsom skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor
Pedagoger och elevassistenter
Rektorer och förskolechefer
BUP-psykologer
BHV-psykologer
Personal på LSS-boende
Personliga assistenter
Familjehem
Socialsekreterare inom olika verksamhetsområden

Kontakta oss gärna med en förfrågan vid intresse!